През последните години България се превърна в един от най-привлекателните инвестиционни пазари в bgmapЕвропа. Правенето на бизнес в България означава да се работи в среда с големи възможности и в същото време да се работи в среда, която е известна с изключително благоприятните изисквания на данъчното законодателство.

Ключовите фактори, които определят България като една от най-конкурентните държави по отношение на инвестициите, са икономически, социални и политически. Политическата система, уредена като парламентарна република, осигурява стабилно законодателство. Оперативните разходи в България в сравнение с разходите, в която и да е друга държава от ЕС, са изключително ниски, данъчната ставка е сред най-ниските в Европа, а показателите за икономическия растеж всяка година са положителни. В резултат на това чуждестранните инвестиции през последните години на българския пазар са динамични и многобройни.

На тази страница ще намерите информация за словенската компания BackOffice, която ще ви бъде надежден партньор при откриването, оперирането и стратегическите насоки за вашата бъдеща или вече функционираща компания в България. Ние познаваме едновременно и словенското, и българското трудово и данъчно законодателство и затова действаме като експерти и надеждни партньори в търсенето на възможности за бизнес и при реализацията на всички задължителни процедури и процеси, необходими за учредяването и последвалото функциониране на вашата компания в България.